Realizované projekty

V našej činnosti môžeme čerpať z 30 ročnej tradície a skúsenosti v pozemnom staviteľstve. Pri všetkých relizáciách dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ohľadom na ochranu životného prostredia.


Design&Build

"Design&Build (Naprojektuj a postav)" je komplexná služba vedúca k realizácii stavebného zámeru s jedným dodávateľom zodpovedným za všetky vykonávané činnosti.