KZS WEBER

Weber.Therm
Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových, minerálných, alebo fenelových platní.

Kontaktný zatepľovací systém (KZS) - alebo ETICS (external thermal insulation composite system) je definovaný ako stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek, skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov a základnej vrstvy konečnej povrchovej úpravy.
Systém používaný na zateplenie obvodového muriva pozostávajúci z priemyselne vyrábaných výrobkov dodávaných výrobcom ako kompletný systém, ktorý zahŕňa výrobcom systému špeciálne vybrané komponenty pre tento systém a podklad.
Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením rodinného domu neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli aktuálne v dobe realizácie.

Varianty

KZS WEBER

KZS WEBER

Zateplovací systém WEBER

Zobraziť detail
TERRANOVA

TERRANOVA

KZS s použitím polystyrénových platní

Zobraziť detail
MINUS 7

MINUS 7

KZS s použitím polystyrénových platní

Zobraziť detail
FLEX

FLEX

KZS s použitím polystyrénových platní

Zobraziť detail
CLIMA

CLIMA

KZS s použitím perforovaných polystyrénových…

Zobraziť detail
PLUS ULTRA

PLUS ULTRA

KZS s použitím platní na báze fenelovej peny

Zobraziť detail
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

KZS s použitím platní z minerálnej vlny

Zobraziť detail

Parametre